EL SISTEMA NERVIÓS:

EL SISTEMA NERVIÓS: com actua durant l’exercici físic. Dependrà si és un esport aeròbic o anaeròbic. Malalties.

-Al sistema nerviós la medul·la espinal s’encarrega de comunicar el cervell amb la resta de l’organisme. Aquesta estructura està formada per grans connexions de neurones. El sistema nerviós central és com un equip de futbol: necessita treballar correctament i en coordinació per realitzar les seves tasques. El sistema nerviós es divideix en sistema nerviós central (SNC) i Sistema Nerviós Perifèric. El primer, compost per la medul·la espinal i l’encèfal, és l’encarregat de rebre estímuls, memoritzar la informació rebuda, gestionar-la i crear una resposta que s’enviarà i provocarà el moviment.

Com viatge tota aquesta informació?

El cervell és com un ordinador central que controla totes les funcions del seu cos… Ho fa a través de la medul·la espinal, que baixa per l’esquena des del cervell. Conté nervis al seu interior, uns filaments que es ramifiquen cap als altres òrgans i parts del cos.

Malalties del sistema nerviós

1.Alzheimer: La malaltia d’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa trobada típicament en persones majors de 65 anys. A tot el món, aproximadament 24 milions de persones tenen demència; 60% d’aquests casos es deuen a l’Alzheimer. La causa principal de la malaltia és desconeguda. El signe clínic de l’Alzheimer és el deteriorament progressiu de la cognició.
2.Parkinson: La malaltia de Parkinson és un trastorn neurodegeneratiu crònic que condueix amb el temps a una incapacitat progressiva, produït a conseqüència de la destrucció, per causes que encara es desconeixen, de les neurones pigmentades de la substància negra. Freqüentment classificada com un trastorn del moviment, la malaltia de Parkinson també desencadena alteracions en la funció cognitiva, en l’expressió de les emocions i en la funció autónoma.
3.Epilèpsia: És un síndrome cerebral crònic de causes diverses, caracteritzada per crisis recurrents degudes a una descàrrega excessiva d’impulsos nerviosos per les neurones cerebrals, associades eventualment amb diverses manifestacions clíniques i para-clíniques. Les crisis poden ser convulsives o no convulsives. No totes les persones que pateixen una crisi epilèptica es diagnostiquen d’epilèpsia. Es consideren epilèptics quan pateixen almenys dos atacs, els quals no sempre són associades als tremolors motors d’una convulsió.
  • Gran mal es caracteritza per la pèrdua brusca del coneixement precedida sovint per una aura, seguida de convulsions tòniques, mossegada de la llengua i saliva d’espuma per la boca.
  • Petit mal es caracteritza per la pèrdua momentània del coneixement, pot durar de cinc a trenta segons.
  • Epilèpsia jacksoniana tipus particular d’epilèpsia que afecta a un sol costat del cos humà o grup muscular i no s’acompanya de pèrdua de la consciència.
  • Epilèpsia psicomotora tipus particular d’epilèpsia caracteritzat per accessos en els que predominen els fenòmens extrasensorials i les manifestacions motores coordinades.
4.Meningitis: Inflamació de les meninges. La meningitis es presenta amb un síndrome, en general aguda, constituïda per intensos mal de caps, rigidesa de clatell raquis, restrenyiment, vòmits de tipus cerebral, pols lent, etc.
5.Encefalitis: L’encefalitis és una inflamació del cervell. Normalment, és causada per una substància estranya o per una infecció viral. Els símptomes d’aquesta malaltia inclouen cefalea, mal de coll, somnolència, nàusea i febre.
6.Huntington: La malaltia de Huntington és un trastorn neurològic degeneratiu hereditari. La degeneració de les cèl·lules neuronals ocorren per tot el cervell, especialment, en el nucli estriat. Es produeix un declivi progressiu que resulta en moviments anómalos.
7.Esclerosi múltiple: L’esclerosi múltiple és una malaltia desmielinitzant inflamatòria i crònica que resulta en el dany de la mielina de les neurones. Els símptomes de l’esclerosi múltiple inclouen problemes visuals i sensorials, debilitat muscular i depressió.

Entrada relacionada

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *