PÀGINA ORIENTATIVA

El que explicam en les següents entrades és informació sobre temes del futbol que principalment no se li donen importància o a vegades ni es saben. Això passa també perquè els mitjans de comunicació (per exemple) no ens ofereixen aquesta informació i es centren més en l’exterior, és a dir, amb els èxits o problemes dels jugadors i/o clubs, la seva fama, etc.

Per exemple, nosaltres explicam com funciona el cos en aquest esport, les lesions que pot causar, el funcionament del metabolisme, alguns exercicis relacionats amb l’esport i més coses que segur que te interessen molt!!

Finalment, vos deixarem les nostres dades per si teniu algun dubte o alguna qüestió i vos puguem ajudar.

Xavi Ginto Vidal: a_xgintovidal@iescapdellevant.org

Joan Bosch Mezquida: a_jboschmezquida@iescapdellevant.org